SUUNNITTELUYHTEISTYÖNÄ
LAITTEET JA KAPPALEENKÄSITTELY

LAITTEET JA KAPPALEENKÄSITTELY

 • Robottisolujen työkalut ja jigit

 • Hitsaus-, kokoonpano- ja tarkastusjigit

 • Kuljettimet

 • Manipulaattorit

 • Nauhankäsittelylaitteistot

 • Testilaitteistot


PUTKISTOT, SÄILIÖT, REAKTORIT

PUTKISTOT, SÄILIÖT, REAKTORIT

 • Pako- ja savukaasuputkistot

 • Pako- ja savukaasureaktorit

 • Ajoneuvosäiliöt

 • Äänenvaimentajat

 • Teollisuusputkistot – ja säiliöt